Dorothee Schumacher FW2015

Directed by Yelena Yemchuk

Styled by Karen Langley

DP Ashley Connor

Model  Kremi Otashliyska